Keress minket bizalommal: info@angyalkovek.hu
 1. A játék elnevezése, a játék meghatározása

A játék elnevezése: @angyalkovek.hu nyereményjátéka
A játék meghatározása: Az AngyalKovek.hu Instagram oldal (továbbiakban: Szervező) nyereményjátékot hirdet. Ennek kapcsán vállalja, hogy a www.instagram.com címen elérhető közösségi portálon AngyalKövek ásványékszerek (@angyalkovek.hu) néven megtalálható. A játékban résztvevők a játék kapcsán:

 • Instagramon „Követés” (Follow) kapcsolatot alakítanak ki a Szervező profiljával és az adott képet „Kedvelik”, és a feltételekben meghatározott módon kommentet írnak a kép alá.

A játékban részt vevők közül egy, véletlenszerűen kiválasztott (commentpicker programmal kisorsolt) játékos (továbbiakban: Nyertes) részesül nyereményben. A játékhoz az Instagramnak nincs köze, a Játékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik. Az Instagram a Játékot nem szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban a Játékkal.

 1. A nyereményjátékban való részvétel személyi feltételei

A nyereményjátékban minden magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy részt vehet. A nyereményjátékban részt vevők jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

 1. A játék időtartama

A játék 2020.04.09. napján, a poszt kikerülésének időpontjában kezdődik és 2020.04.13. 21:00-ig tart.

 1. A nyereményjátékban való részvétel tárgyi feltételei

A játékban minden olyan, a 2. pontban említett személy (továbbiakban: Játékos) részt vehet, aki rendelkezik saját Instagram  felhasználói fiókkal, amennyiben személye annak alapján azonosítható. A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő következményekért. A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és semmilyen vásárlási kötelezettséggel nem jár.

 1. A játékra való jelentkezés módja

A játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a Játékos a nyeremény megszerzésének céljából „Követés” („Follow”) kapcsolatot alakít ki az AngyalKövek ásványékszerek (@angyalkovek.hu) Instagram oldalával, és „Kedveli” az AngyalKövek Instagram oldalán található játékra irányuló 2020.04.09-én közzétett képét, valamint a fotó alatt a feltételeknek meghatározott módon kommentel, és megjelöli („taggeli”) 1 ismerősét. Más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el.

A nyereményjátékban minden olyan magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy részt vesz, aki 2020.04.13-án 21:00 óráig

 • a nyereményben meghatározott termékeket ábrázoló Instagram képet „Kedveli”, kommentel alá a fent meghatározott módon, melyben 1 ismerősét megjelöli, valamint az AngyalKövek (@angyalkovek.hu) hivatalos Instagram oldalát követi.
 1. Nyeremény
  A nyereményjátékban az összes, az Instagram képet kedvelő, kommentelő (és „taggelő”), valamint a hivatalos Instagram oldalt követő személy között kerül kisorsolásra a nyeremény: a képen látható  egy darab nyuszimedálos ásványkarkötő. A nyereményjáték keretében tehát 1 Nyertest sorsolunk ki az Instagramon a játékban a kiírás szerint résztvevők közt gépi sorsolóprogram segítségével. A nyereményhez kapcsolódó adók megfizetését a szervező AngyalKövek teljes egészében átvállalja.
 2. A sorsolás ideje és a nyertesek értesítése

A nyereményjáték 2020.04.13. 21:00 óráig tart. A sorsolás és a Nyertes kiértesítése 2020.04.13-án  24:00 óráig megtörténik. A Nyertest az Instagramon keresztül a játékra irányuló képek alatt kommentben értesítjük és sztoriban is megjeöljük.

8. A nyeremény átvétele postai úton történik, kizárólag magyarországi postacímre tudjuk elküldeni a nyereményt. A játékban részt vevők hozzájárulnak ahhoz, hogy az AngyalKövek a hivatalos Instagram oldalán győzelmük esetén közzétegye az Instagramon használt profiljuk nevét, amivel a játékban részt vettek.

 1. A Szervező jogai

A Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. Nem vállal felelősséget továbbá azért sem, ha a játék időtartama alatt az AngyalKövek hivatalos Instagram oldala neki fel nem róható okból időszakosan nem érhető el. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa. A tájékoztatást elegendő a játék felhívással azonos módon megtenni. A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével az AngyalKövek számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. Az AngyalKövek a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét és a nyeremény átvételét a Játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

 1. Adatkezelés

A nyereményjáték során az AngyalKövek nem jut személyes adatokhoz. A nyilvános adatok kezelése az Instagram minden felhasználó számára biztosított lehetőségei és szabályai alapján történik.

A játékkal kapcsolatos további információ az alábbi e-mail címen kérhető: info@angyalkovek.hu.

 
Segíthetünk?  
Segíthetünk? Üzenj!
+